Nye parkeringsplasser

Deler av gravingen er ferdig ifm. tilrettelegging for nye parkeringsplasser, men det er fortsatt flere områder som gjenstår. Ansvarlige hos Styret arbeider nå med å få merket opp de nye plassene, og de på ventelisten vil fortløpende bli kontaktet for tildeling av plass.

Først neste år vil plassene asfalteres, så inntil videre blir det grus.